ZÁKLADNÍ ÚDAJE | ZŠ Železná Ruda

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Cesta: Titulní stránka > O škole > Základní údaje

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Zahradní 403

340 04 Železná Ruda

IČO: 70939471

Kancelář školy:
+420 376 397 024
+420 376 387 024

Ředitel školy:
+420 376 397 024

Školní družina:
+420 606 789 348

Školní stravování:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
 
e-mailové spojení:
skola@skolaruda.cz

ID schránka:
8nrmd9d

 Mateřská škola:
+420 376 397 161
+420 606 789 446


 

Nepřehlédněte

Sledujte informace o dění na naší škole v rubrice Ze školy i za školou v Železnorudském zpravodaji

Informace pro rodiče

Přihláška na kroužky

Základní údaje

Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky

Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Naši školu navštěvuje okolo 160 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou pro 40 dětí a jídelna s kuchyní, nabízející denně strávníkům dvě hlavní jídla.
Budova základní školy je moderní objekt z roku 2000, který je tvořen třemi křídly. Škola disponuje 9 kmenovými třídami, počítačovou učebnou, jazykovou učebnou, chemickou laboratoří, učebnou výtvarné výchovy, hudebnou a třemi interaktivními učebnami. Škola disponuje vlastní dílnou a cvičnou kuchyní. V areálu školy je školní hřiště s běžeckými drahami a doskočištěm. K pohybovým aktivitám žáci využívají také dvě tělocvičny s umělým povrchem. Velmi často se využívá atrium pro společná setkání žáků, dále slouží pro pořádání kulturních a společenských akcí města.
Mateřská škola využívá odloučeného pracoviště ve Sportovní ulici, disponuje vlastní kuchyní a hřištěm. Navštěvuje ji přibližně 80 dětí ve třech třídách. 


 

 

 

Charakteristika žáků

Nemalá část žáků do školy dojíždí z okolních obcí. Škola je otevřena přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o předkládaný vzdělávací program, jehož prioritou je zdravý životní styl a vytváření pozitivního vztahu k přírodě. Velká pozornost je věnována žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Díky několika pedagogickým asistentům se ve škole mnoho vzdělávat i žáci se závažnějšími vývojovými poruchami. Ve škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků.


 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří 14 učitelů, 4 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený, s většinovou převahou žen. Škola nabízí odbornou pomoc žákům prostřednictvím poradce pro volbu povolání a metodika prevence sociálně patologických jevů. Pracovníci školy usilují o neustálý odborný a profesní růst. Odborná kvalifikovanost pedagogického sboru je 75 %. Pedagogové organizují pro žáky také řadu mimoškolních aktivit.
Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ