PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI | ZŠ Železná Ruda

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Cesta: Titulní stránka > Školní rok > Pedagogičtí pracovníci

Nabídka

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace

Zahradní 403

340 04 Železná Ruda

IČO: 70939471

Kancelář školy:
+420 376 397 024
+420 376 387 024

Ředitel školy:
+420 376 397 024

Školní družina:
+420 606 789 348

Školní stravování:
+420 376 397 143
+420 734 436 780 
 
e-mailové spojení:
skola@skolaruda.cz

ID schránka:
8nrmd9d

 Mateřská škola:
+420 376 397 161
+420 606 789 446


 

Nepřehlédněte

Sledujte informace o dění na naší škole v rubrice Ze školy i za školou v Železnorudském zpravodaji

Informace pro rodiče

Přihláška na kroužky

Pedagogičtí pracovníci

Učitelé

Jméno pracovnice / pracovníka

Pracovní zařazení

Kontakt

Ctirad Drahorád

Ředitel ZŠ

drahorad@skolaruda.cz

Mgr. Jaroslav Lehký

Zástupce ředitele

lehky@skolaruda.cz

Mgr. Šárka Štádlerová

Třídní učitelka 1. třídy

stadlerova@skolaruda.cz

Mgr. Hana Fischerová

Třídní učitelka 2. třídy

fischerova@skolaruda.cz

Mgr. Jana Prošková

Třídní učitelka 3. třídy

proskova@skolaruda

Mgr. Jaroslava Schejbalová

Třídní učitelka 4. třídy

schejbalova@skolaruda.cz

Mgr. Petra Šestáková

Třídní učitelka 5. třídy

sestakova@skolaruda.cz

Mgr. Eva Hladíková

Třídní učitelka 6. třídy

Metodička primární prevence

Výchovná poradkyně 

hladikova@skolaruda.cz

Kateřina Červená

Třídní učitelka 7. třídy

cervena@skolaruda.cz

Bc. Pavel Staněk

Třídní učitel 8. třídy

stanek@skolaruda.cz

Ing. Tomáš Šafařík

Třídní učitel 9. třídy

safarik@skolaruda.cz

Bc. Radka Marešová

Učitelka

maresova@skolaruda.cz

Mgr. Jan Lísa

Učitel

lisa@skolaruda.cz

Bc. Eva MichňákováUčitelkamichnakova@skolaruda.cz

 

Školní družina

Jméno pracovnice

Pracovní zařazení

Petra Zemanová

Vedoucí vychovatelka

Barbora Vanišová

Vychovatelka

Bc. Radka MarešováVychovatelka

 

Asistentky pedagoga

Jméno pracovnice

Pracovní zařazení

Bc. Radka Marešová

Vedoucí asistentka pedagoga

Petra Zemanová

Asistentka pedagoga

Štěpánka Semelová

Asistentka pedagoga

Bc. Eva Michňáková

Asistentka pedagoga

Ing. arch. Kateřina Strnadová

Asistentka pedagoga

Barbora Vanišová

Asistentka pedagoga

Šumava, Železná Ruda - aktuality, turistické informace, tipy na výlety,…
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ